Soluții inovaționale pentru dezvoltarea mediului de afaceri

A.O. Centrul pentru Dezvoltare Socio-Economică și Susținere a Antreprenoriatului Inovațional (CDSESAI) este o instituție non-guvernamentală, non-profit din Republica Moldova. Deschisă în 2015, de către câțiva tineri entuziaști, CDSESAI și-a trasat ca misiune oferirea servicilor calitative privind sporirea capacităților inovaționale ale Întreprinderilor Mici și Mijlocii și dezvoltarea abilităților practice ale antreprenorilor.

Profilul de activitatea al organizației prevede oferirea asistenței comunității de business în plasarea și promovarea pe piață a produselor inovative, precum și oferirea suportului în crearea și menținerea dialogului pro-activ dintre mediul de afaceri, universități și comunitatea științifică. De asemenea, CDSESAI este specializat în organizarea instruirilor și a activităților practice de consolidare a capacităților de accesare a fondurilor de finanțare, atât naționale, cât și cele coordonate de instituțiile internaționale.

Obiectivele CDSESAI:

  • Promovarea activităților inovaționale în rândul companiilor;
  • Sporirea gradului de percepție a culturii antreprenoriale;
  • Stimularea dezvoltării regionale și fortificarea competențelor autorităților publice locale;
  • Încurajarea participării întreprinderilor la programele de finanțare;
  • Oferirea expertizei la îmbunătățirea cadrului legislativ privind reglementarea activității IMM-urilor.

ECHIPĂ EXPERIMENTATĂ. DEDICARE. REZULTATE

Inovații Sociale

CDSESAI efectuează cercetări privind încorporarea socială și impactul inovației și contribuie la proiectarea și difuzarea inovațiilor acceptate social și durabile pentru a face față provocărilor sociale. Prin implementarea unor servicii inovative de cercetare, educație, consultanță și coordonare a rețelelor, noi creăm noi cunoștințe, reflectăm și configurăm cunoștințele existente, evaluăm măsurile, dezvoltăm concepte și transmitem implementarea acestora.

Crearea de valoare pentru societate

CDSESAI își propune să fie un catalizator pentru educație și cercetare în domeniul antreprenoriatului social, subliniind în mod special importanța societății civile pentru integrarea grupurilor social vulnerabile. Activitățile noastre în acest sector se concentrează astfel pe IMM-uri și pe al treilea sector, dar include și relațiile de cooperare și interacțiunea dintre sectorul public, sectorul privat și societatea civilă.

Inovații în afaceri

CDSESAI oferă un program de mentorat pentru companiile care doresc să dezvolte un proiect inovator și intenționează să aplice la programele internaționale de finanțare. Această îndrumare reprezintă un ghid personal pentru scrierea unei propuneri de proiect pentru programul Orizont 2020 pentru IMM-uri.

Ajutăm întreprinderile bazate pe inovare să-și dezvolte afacerea

Companiile din Moldova și din alte țări ale Parteneriatului Estic nu cunosc programele europene de finanțare și întâlnesc dificultăți în elaborarea unei propuneri de proiect în conformitate cu standardele necesare pentru a concura cu alte companii europene. Din aceste motive, CDSESAI a dezvoltat un program de mentorat care îndrumă IMM-urile pas cu pas în a-și pune proiectul pe hârtie. Acest program are, de asemenea, obiectivul pe termen lung de a transmite antreprenorilor o modalitate diferită de a aborda oportunitățile de finanțare.

Dezvoltarea Autorităților Publice Locale

CDSESAI sprijină APL-urile în dezvoltarea competențelor și a resurselor umane pentru dezvoltarea regională în vederea îmbunătățirii serviciilor publice locale în zonele rurale, în patru sectoare: 1. Aprovizionarea cu apă și salubritate; 2. Gestionarea deșeurilor solide; 3. Dezvoltarea antreprenoriatului local; 4. Eficiența energetică

Instruire și strângere de fonduri pentru proiecte de dezvoltare locală

Există o mare diferență de dezvoltare între zonele urbane și cele rurale din Moldova. Mai mult de jumătate din populație trăiește în zonele rurale. Majoritatea persoanelor nu au acces la serviciile publice de bază. Autoritățile locale au doar resurse umane și resurse financiare limitate. În consecință, standardul scăzut al serviciilor publice are un efect negativ asupra sănătății, educației și oportunităților locale de angajare.

PARTENERII NOȘTRI