Organizațiile Non-Guvernamentale și reprezentanții altor structuri ale societății civile din Republica Moldova sunt invitați să participe la masa rotundă „Participarea sistemică a asociațiilor obștești în asigurarea securității ecologică a regiunii”. Evenimentul se va desfășura în data de 21 decembrie, cu începere de la ora 10.00, la Tighina.

Masa rotundă este organizată în cadrul proiectului WasteConnect – Sistem integrat de prelucrare a deșeurilor în bazinul Nistrului, implementat de către Centrul pentru Dezvoltare Socio-Economică și Susținere a Antreprenoriatului Inovațional (CDSESAI), în parteneriat cu Asociația prelucrătorilor de deșeuri „EcoSistema” din Tighina. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Fundației Est-Europene.

Scopul mesei rotunde este de a asigura o platformă de discuții și interacțiune între reprezentanții societății civile de pe cele două maluri ale Nistrului a căror activitate are tangență cu procesul de gestionare, reciclare și prelucrare a deșeurilor solide. În cadrul evenimentului se va discuta despre monitorizarea situației ecologice a regiunii și a modului de implicare în acest proces a asociațiilor obștești și a cetățenilor. Pentru mai multe detalii despre participarea la masa rotundă, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected]

În cadrul proiectului WasteConnect urmează să fie consolidat un ecosistem comun în domeniul reciclării și prelucrării deșeurilor solide, prin implementarea unor activități care să asigure schimbul de experiență între actorii din acest domeniu. În rezultat, vor fi stabilite parteneriate de colaborare între reprezentanții sectorului privat și ai societății civile în vedere formulării unui mecanism comun privind omogenizarea procesului de gestionare, reciclare și prelucrare a deșeurilor solide.